دانلود آهنگ فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود محسن نامجو

شنبه - 12 نوامبر 2022

با ما باشید با ❤ دانلود اهنگ با فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود راز عاشقانه ای دارم با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | FRST KVTAH BVD V SFR JANKAH BVD With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusiCoir.ir

دست بردار از این میکده‌ ی سر به سری 🪕❤

پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری

که فقط،(ترانه از سایت ) 🪕❤

فکر کنی بهتری

دست بردار و برو، ول کن این خم ساغری 🪕❤

ای عشق با تو حرف می‌زنم، ای رنج مگر آجری؟

بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 🪕❤

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

ای دهر تو بخور این راه را کلاً، که ما نخواستیم داوری 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

کاشکی، کاشکی، کاشکی…. 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

فی نفسه چون حلقه بر دریم

ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

حلقه بر در می‌زنیم، ما که خود فی نفسه چون حلقه بر دریم

دست بردار از این میکده ‌ی سر به سری 🪕❤

پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری

که فقط 🪕❤

فکر کنی بهتری

دست بردار و برو، ول کن این خم ساغری 🪕❤

ای عشق با تو حرف می‌زنم، ای رنج مگر آجری؟

زمانه به ما هیچ نداده‌ست یاوری 🪕❤

خورشید به ما هیچ نکرد‌ه‌ست مادری

درد می‌پیچد در دل‌مان یکهو 🪕❤

درد می‌پیچد

که هیچ نداریم انگار آقا بالا سری 🪕❤

که هیچ نداریم انگار عشقی در سری

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ 🪕❤

شکایت کجا بریم؟

ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

کاشکی، کاشکی، کاشکی…

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 🪕❤

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود 🪕❤

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی… 🪕❤

کاشکی، کاشکی، کاشکی…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری… قضاوتی…

🪕❤

دست بردار از این میکده‌ ی سر به سری 🪕❤

پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری

که فقط،(ترانه از سایت ) 🪕❤

فکر کنی بهتری

دست بردار و برو، ول کن این خم ساغری 🪕❤

ای عشق با تو حرف می‌زنم، ای رنج مگر آجری؟

بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم 🪕❤

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

ای دهر تو بخور این راه را کلاً، که ما نخواستیم داوری 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

کاشکی، کاشکی، کاشکی…. 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

فی نفسه چون حلقه بر دریم

ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

حلقه بر در می‌زنیم، ما که خود فی نفسه چون حلقه بر دریم

دست بردار از این میکده ‌ی سر به سری 🪕❤

پای بگذار به اون راهی که فکر کنی بهتری

که فقط 🪕❤

فکر کنی بهتری

دست بردار و برو، ول کن این خم ساغری 🪕❤

ای عشق با تو حرف می‌زنم، ای رنج مگر آجری؟

زمانه به ما هیچ نداده‌ست یاوری 🪕❤

خورشید به ما هیچ نکرد‌ه‌ست مادری

درد می‌پیچد در دل‌مان یکهو 🪕❤

درد می‌پیچد

که هیچ نداریم انگار آقا بالا سری 🪕❤

که هیچ نداریم انگار عشقی در سری

چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ 🪕❤

شکایت کجا بریم؟

ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

کاشکی، کاشکی، کاشکی…

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من 🪕❤

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من

از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود 🪕❤

اما یگانه بود و هیچ کم نداشت

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی…

در کار، در کار، در کار… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

در کار، در کار، در کار…

قضاوتی، قضاوتی، قضاوتی… 🪕❤

کاشکی، کاشکی، کاشکی…

داوری، داوری، داوری… 🪕❤

ای کاش، ای کاش، ای کاش…

کاشکی، کاشکی، کاشکی… 🪕❤

داوری، داوری، داوری…

ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش، ای کاش… 🪕❤

داوری… قضاوتی…

🪕❤

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند