دانلود آهنگ آی گلادیاتورها ببلعید هفت من محسن نامجو

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ آی گلادیاتورها ببلعید هفت من محسن نامجو

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه گشنیز موزیک برای شما ♡ دانلود اهنگ آی گلادیاتورها ببلعید هفت من با صدای محسن نامجو به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : MHSN NAMJV | AY GLADYATVRHA BBLAYD HFT MN With Text And 2 Quality 320 And 128 On MusiCoir.ir

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎼♡

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎼♡

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎼♡

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎼♡

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎼♡

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎼♡

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎼♡

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎼♡

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎼♡

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎼♡

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎼♡

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎼♡

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎼♡

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎼♡

سرورم

مقام معظم سروری 🎼♡

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎼♡

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎼♡

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎼♡

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎼♡

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎼♡

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎼♡

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎼♡

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎼♡

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎼♡

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎼♡

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎼♡

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎼♡

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎼♡

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎼♡

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎼♡

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎼♡

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎼♡

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎼♡

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎼♡

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎼♡

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎼♡

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎼♡

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎼♡

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎼♡

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎼♡

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎼♡

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎼♡

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎼♡

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎼♡

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎼♡

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎼♡

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎼♡

🎼♡

امان از دستت ای مقام معظم برتری 🎼♡

مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت

دستت! 🎼♡

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی 🎼♡

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن 🎼♡

که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی 🎼♡

که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی

نزدیکی! 🎼♡

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان 🎼♡

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت 🎼♡

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش

برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید 🎼♡

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر

چه رازآمیز! 🎼♡

تو کدبانوترین زن خداوندی

آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد 🎼♡

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند

مادگانی چون من 🎼♡

سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد 🎼♡

خود من از آن دخترانم

از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم 🎼♡

سرورم

مقام معظم سروری 🎼♡

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز 🎼♡

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت

دیدی؟ 🎼♡

که چیزی از این غمینتر نیست

چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت 🎼♡

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان 🎼♡

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی 🎼♡

و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری! 🎼♡

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎼♡

معونت از آن‌ توست

آه، الهاکم التکاثر 🎼♡

که آوخ میچکد از چشمم

‌ز شر این همه هیاهوی علیل 🎼♡

چه ماراست بس؟

چه ماراست بس؟ 🎼♡

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست 🎼♡

آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج 🎼♡

حتی زرتم المقابر

حتی حضور بی‌ غش 🎼♡

آی گلادیاتورهای پارک وی

آی صف ساکن آهن 🎼♡

چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است 🎼♡

جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است 🎼♡

جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست 🎼♡

آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎼♡

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس 🎼♡

آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا 🎼♡

آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن 🎼♡

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من 🎼♡

آی گلادیاتورها بغرید روی هم

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم 🎼♡

آی گلادیاتورها فرعیه در برین

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین 🎼♡

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین 🎼♡

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس

آی گلادیاتورها برینید بر ارس 🎼♡

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها

آی گلادیاتورها بگریید بر در ها 🎼♡

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن

آی گلادیاتورها بپوشید موی زن 🎼♡

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم 🎼♡

آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین 🎼♡

آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین 🎼♡

آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

🎼♡

🎼♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند